Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för mars 2009: Positiv yield och svagare load påverkad av påskeffekten

April 7, 2009 11:00

SAS koncernens trafik minskade under mars med 16,9 %. Antalet passagerare uppgick till 2,2 miljoner. De lägre volymerna är en konsekvens av lägre kapacitet i kombination med svagare efterfrågan på grund av lågkonjunkturen. Kabinfaktorn minskade under månaden med 10,2 procentenheter och uppgick till 64,5 %. För februari månad var yielden för Scandinavian Airlines 2,6 % högre än föregående år. Yielden förväntas bli betydligt positivare i mars, till följd av att påsken påverkar jämförelsetalen i mars 2008 med storleksordningen 5-7%.

Scandinavian Airlines reducerade kapaciteten med 4,7 %, även den påverkats av påskeffekten med ca 4-5 p.e. eftersom kapaciteten då justeras. Scandinavian Airlines totala kabinfaktor sjönk med 10,5 p.e och uppgick till 65,2 %. Efterfrågan fortsatte falla inom den interkontinentala trafiken där beläggningen minskade med 12,5 p.e och uppgick 73,8 %.

– Koncernen fortsätter att anpassa kapaciteten för att hantera den fallande efterfrågan. Effekterna av den globala nedgången syns nu tydligast inom det interkontinentala resandet vilket vi kan se inom hela flygindustrin. Core SAS innebär bland annat ytterligare kapacitetsneddragningar uppgående till totalt ca 18 %. Från april tas planenligt ytterligare 6 flygplan ur trafik vilket kommer att påverka kapaciteten betydligt. Att yielden fortsätter att ha en positiv utveckling är ett gott tecken i denna fortsatt mycket utmanande marknad, säger Mats Jansson SAS VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news