Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

EU kommissionen bötfäller SAS och andra flygbolag i flygfraktsundersökning – SAS kommer att överklaga

November 9, 2010 17:57

· EU Kommissionen har idag bötfällt 11 flygbolag för överträdelser av konkurrensregler inom flygfraktsområdet
· SAS Cargo och SAS koncernen dömdes till böter på 70,2 miljoner EUR, motsvarande ca 660 miljoner SEK.
· Totalt utdömdes 800 miljoner EUR.
· SAS anser att man inte deltagit i en global kartell och att böterna därför inte står i proportion till SAS Cargo´s agerande
· SAS kommer därför att överklaga beslutet.

EU kommissionen har idag fattat beslut i undersökningen kring flygfrakt som påbörjades i december 2005. Enligt ett pressmeddelande från kommissionen har ett stort antal flygfraktsbolag dömts till böter för överträdelse av EUs konkurrensregler. SAS Cargo och SAS koncernen finns bland de flygbolag som bötfällts. Böterna kommer att belasta SAS resultat för tredje kvartalet 2010 som presenteras imorgon.

– Vi är mycket besvikna över och ifrågasätter starkt det höga bötesbeloppet, som vi inte anser står i proportion till SAS Cargo’s agerande, säger Mats Lönnkvist, SAS Chefsjurist. Vi har samarbetat fullt ut med EU-kommissionen under hela undersökningen och vi har under drygt fyra år argumenterat mot EU kommissionens uppfattning att SAS Cargo skulle ha deltagit i en global kartell, fortsätter Mats Lönnkvist.

SAS kommer att överklaga beslutet till EU:s förstainstansrätt. Ett överklagande kan ta flera år.

– SAS tar konkurrensreglerna på största allvar och vi accepterar inte överträdelser. Vi har ett tydligt regelverk avseende konkurrensrättslig efterlevnad, som omfattar information, riktlinjer, träningsprogram och kontrollrutiner, säger Mats Lönnkvist. I samband med våra egna interna undersökningar visade det sig tyvärr att SAS Cargo under den aktuella perioden 1999-2006 har varit involverat i några få isolerade händelser som utgör överträdelser av vårt interna regelverk. Detta är oacceptabelt och de fåtal medarbetare i SAS Cargo som var involverade ��r inte längre anställda i SAS. Vi hävdar dock bestämt att dessa isolerade händelser inte innebär att SAS Cargo skulle ha deltagit i någon global kartell, avslutar Mats Lönnkvist.

SAS Group HR, Communications & StrategyFör ytterligare information, vänligen kontakta
SAS koncernens pressjour +46 8 797 2944SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2010 kl 17:55.

Latest news