Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Preliminärt resultat: SAS nyemission övertecknad

May 3, 2010 15:45

Det preliminära resultatet för SAS AB:s (”SAS”) nyemission, för vilken teckningstiden löpte ut den 29 april 2010, visar att cirka 98,2 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 39,8 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Som ett resultat av detta är nyemissionen övertecknad med cirka 38,0 procent. Det slutliga resultatet av nyemissionen kommer att offentliggöras omkring den 5 maj 2010 och tecknare som har tilldelats aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att bli underrättade kort därefter.

SAS kommer genom nyemissionen att tillföras cirka 5 miljarder SEK före transaktionskostnader.

”I dessa mycket utmanande tider för flygindustrin är vi tacksamma för det fortsatta stödet från våra existerande aktieägare och intresset från nya investerare. Nyemissionen kommer att stärka vår finansiella och strategiska flexibilitet och säkra implementeringen av de återstående delarna av Core SAS. Med Core SAS har vi ett stabilt fundament att bygga vidare på och vi är övertygade om att SAS är väl positionerat inför en framtida återhämtning på marknaden.”, säger Mats Jansson, verkställande direktör och koncernchef för SAS Group.

Personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med prospektet som publicerades den 9 april 2010.

Sista dagen för handel i BTA 1 beräknas vara omkring den 6 maj 2010. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Copenhagen and Oslo Børs omkring den 7 maj 2010.

J.P. Morgan, Nordea och SEB Enskilda agerar Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, DnB NOR Markets och Royal Bank of Scotland agerar Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, och Danske Markets agerar Co-Lead Manager i nyemissionen.För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor relations SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2010 kl. 15:45.

Latest news