Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Resandet med SAS ökar och trafikprogrammet utökas

August 6, 2010 11:00

SAS koncernens trafiktal för juli 2010:SAS trafik visar en fortsatt god utveckling under juli, där framförallt tillväxten inom den interkontinentala trafiken inneburit en mycket hög beläggning. På linjerna till Nordamerika och Asien var över 95% av flygstolarna fyllda i juli, och till hösten trafiksätts ytterligare ett långdistansflygplan för att möta den ökade efterfrågan. Också inom Skandinavien utökas turtätheten, och bland annat öppnas en direktlinje mellan Luleå och London. Sammanlagt flög över två miljoner passagerare med SAS i juli.

– Vi har under flera år bedrivit ett omfattande arbete för en kostnadseffektiv produktion och samtidigt förbättrat vårt produktkoncept med ökade mervärden som ger våra kunder en tidseffektiv resa. Det är utifrån denna nya plattform vi nu kan låta vår verksamhet börja växa lönsamt genom att erbjuda ett utökat trafikprogram, säger Mats Jansson, SAS VD och koncernchef.

Under juni föll yielden som kan ses som ett mått på det genomsnittliga biljettpriset med -9,0% jämfört med föregående år. Eftersom kabinfaktorn ökade föll enhetsintäkten, RASK, enbart med -7,2% i juni. Utvecklingen beror delvis på engångseffekter men även på överkapacitet på vissa marknader. En förbättring i yielden har noterats på den interkontinentala marknaden, men osäkerhet kvarstår när det gäller yieldutvecklingen.

SAS var i juli världens punktligaste större flygbolag enligt analysföretaget Flightstats.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news