Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Slutlig omräkning av teckningskursen till DKK – för teckning med teckningsrätter

April 27, 2010 16:00

Den slutliga valutaomräkningen är fastställd och resulterade i ett belopp om 0,523383 DKK att betalas per aktie. Omräkningskursen för teckning med teckningsrätter baseras på ECB:s fixing växelkurs kl. 14:15 den 27 april 2010, justerad enligt beskrivningen i prospektet, vilket har godkänts av SAS styrelse och publicerades den 9 april 2010.

Prospektet, tilläggsprospektet och en informationsbroschyr på danska finns tillgängligt hos Nordea Bank Danmark på telefonnummer +45 33 33 50 92 och på SAS hemsida www.sasgroup.net.

För mer information, vänligen kontakta
Nordea, +45 33 33 50 92
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2010 kl. 16:00.

Latest news