Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Trafiken ökade med 5,3 % under februari

March 7, 2011 11:00

 

SAS koncernens trafik (RPK) växte med 5,3% under februari och antalet passagerare ökade med 118 000 till 2,0 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under månaden till 66,5% vilket nästan var i nivå med föregående år.I linje med strategin att växa i nivå med marknaden ökade SAS koncernen kapaciteten med 5,9% under februari. Kapacitetsökningen var störst på de interkontinentala linjerna eftersom ett ytterligare flygplan trafiksatts.

Trafikutvecklingen under februari var god inom samt till/från Norge och ökade med 6,7% trots att kapaciteten var lägre där. Samtidigt ökade den svenska inrikes och europeiska trafiken med 13,4% respektive 6%. Resandet i våra affärsklasser, Business och Economy Extra hade en högre tillväxt under månaden

Jämfört med föregående år förbättrades punktligheten som under februari uppgick till 87,4%. Regulariteten påverkades av vädret och uppgick till 98,1%, i nivå med standard för vinterhalvåret.

-Trafikutvecklingen för februari var fortsatt god och vi lyckades genomföra en expansion samtidigt som kabinfaktorn är stabil. Det är också tillfredsställande att våra produktförbättringar för affärsmarknaden uppskattas vilket under februari visade sig genom ökat resande inom våra affärsklasser. Vi kommer fortsätta att utveckla vår verksamhet för att erbjuda den bästa produkten på marknaden för både affärs- och privatresande, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, sjönk under januari med 1%, positivt påverkad av cargo och yielden var 1,9% lägre. Yield och RASK för februari förväntas bli i nivå med utfallet för januari.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net (https://www.sasgroup.net/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news