Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen ändrar räkenskapsår efter tillstånd från Skatteverket

May 22, 2012 09:01

SAS AB har mottagit det slutgiltiga tillståndet från Skatteverket avseende ändring av räkenskapsår som beslutades på SAS Årsstämma i april 2012.

SAS koncernen planerar att under 2012/13 publicera års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Delårsrapport 2, apr-jun 2012                                                    2012-08-08

Delårsrapport 3, jul-sep 2012                                                     2012-11-08  

Bokslutskommuniké 2012 (10 månader)                                      2012-12-12 (nytt datum)
Årsredovisning 2012                                                                  2013-02-15 (nytt datum)
Delårsrapport 1, nov-jan 2013                                                    2013-03-08 (nytt datum)
Delårsrapport 2, feb-apr 2013                                                    2013-06-11 (nytt datum)
Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras att äga rum den 14 mars 2013.
Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2012/2013 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calender

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj, 2012 kl. 9.00.

Latest news