Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen ändrar räkenskapsår efter tillstånd från Skatteverket

May 22, 2012 09:01

SAS AB har mottagit det slutgiltiga tillståndet från Skatteverket avseende ändring av räkenskapsår som beslutades på SAS Årsstämma i april 2012.

SAS koncernen planerar att under 2012/13 publicera års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Delårsrapport 2, apr-jun 2012                                                    2012-08-08

Delårsrapport 3, jul-sep 2012                                                     2012-11-08  

Bokslutskommuniké 2012 (10 månader)                                      2012-12-12 (nytt datum)
Årsredovisning 2012                                                                  2013-02-15 (nytt datum)
Delårsrapport 1, nov-jan 2013                                                    2013-03-08 (nytt datum)
Delårsrapport 2, feb-apr 2013                                                    2013-06-11 (nytt datum)
Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras att äga rum den 14 mars 2013.
Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2012/2013 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calender

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj, 2012 kl. 9.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here