Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen refinansierar tre Airbus A330-300 flygplan med en ny säkrad kreditfacilitet på 125 MUSD

December 3, 2012 15:00

Som ett resultat av den kommunicerade planen för att stärka den finansiella ställningen har det möjliggjorts för SAS koncernen att ingå en ny säkrad kreditfacilitet som täcker tre Airbus A330-300 med ett östasiatiskt baserat globalt försäkringsbolag som enda lånegivare. Delbetalningar som täcker två flygplan har utnyttjats i samband med att det ECA-stödda lånet slutbetalades och den tredje och sista delbetalningen sker i februari 2013. Kassaeffekten från transaktionerna uppgår till 45 MUSD

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december, 2012 kl 1500 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here