Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen refinansierar tre Airbus A330-300 flygplan med en ny säkrad kreditfacilitet på 125 MUSD

December 3, 2012 15:00

Som ett resultat av den kommunicerade planen för att stärka den finansiella ställningen har det möjliggjorts för SAS koncernen att ingå en ny säkrad kreditfacilitet som täcker tre Airbus A330-300 med ett östasiatiskt baserat globalt försäkringsbolag som enda lånegivare. Delbetalningar som täcker två flygplan har utnyttjats i samband med att det ECA-stödda lånet slutbetalades och den tredje och sista delbetalningen sker i februari 2013. Kassaeffekten från transaktionerna uppgår till 45 MUSD

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december, 2012 kl 1500 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

Latest news