Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för december 2012: God trafikväxt under 2012 och ökade marknadsandelar

January 11, 2013 11:02

SAS koncernens trafik ökade med 6% under kalenderåret 2012 och antalet passagerare steg med 3,7% till 28,2 miljoner. Den goda utvecklingen medförde att SAS ökade den totala marknadsandelen för antalet transporterade passagerare på den Skandinaviska marknaden under året. Under december ökade SAS koncernens trafik med 2,4%. På de interkontinentala linjerna ökade trafiken med 8,2% under december vilket var i nivå med kapacitetsökningen. SAS satsning på flera fritidsdestinationer i Europa fortsatte att få ett positivt gensvar med en stabil tillväxt. Till följd av cirka 20% färre antal arbetsdagar under december 2012 än december 2011 minskade SAS kapaciteten på framför allt de kortare linjerna som har högre andel affärsresenärer. Detta påverkade antalet transporterade passagerare som totalt minskade med 2,6% under månaden.

–       Trafiken var stabil under december och utvecklades som förväntat. Totalt har vi kunnat välkomna över en miljon fler passagerare under kalenderåret 2012. Samtidigt kan vi notera en stabil och hög kundnöjdhet under året som avslutades med en ”all time high” notering, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Yielden var 0,1% lägre under november (rapporteras med en månads fördröjning) än föregående år samtidigt som enhetsintäkten, RASK, ökade med 0,3%. Under december förväntas förändringen av yield bli positiv men förändringen av RASK att bli negativ jämfört med föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

SAS koncernens trafiktal publiceras normalt kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.netSAS är Skandinaviens ledande flygbolag (http://www.sas.se/) med dagliga flygresor till destinationer (http://www.sas.se/resmal/) i Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 26 partners erbjuda över 1100 resmål världen över i 185 länder. För mer information, besök www.sas.se.

Latest news