Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS bestiller ytterligere 50 Airbus A320neo fly

April 10, 2018 09:50

SAS har i dag besluttet å bestille 50 Airbus A320neo-fly, som skal leveres fra våren 2019 til 2023. Med dette får SAS for første gang fra 2023 en enhetsflåte bestående av markedets mest effektive og miljøvennlige kort- og mellomdistansefly. 

–      Siden vi for drøyt et år siden begynte å fly de nye Airbus A320neo har vi fått en meget positiv respons fra kundene. Jeg gleder med derfor til at vi gjennom denne ordren kan fortsette å forbedre og investere i vårt tilbud til kundene og dermed i SAS’ framtid. Dessuten skaper vi for første gang en enhetsflåte. Gjennom å bestille 50 Airbus A320neo får vi tilgang til markedets mest effektive fly, og kan ytterligere effektivisere vår virksomhet, samt ytterligere minske våre klimapåvirkende utslipp, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

–      Vi er stolte over den tillit som SAS viser oss. Airbus A320neo kommer til å komplettere SAS’ allerede eksisterende Airbus-flåte, med uslåelig drivstoffeffektivitet, de laveste driftskostnader og miljøpåvirkning. Det er det perfekte valget for SAS’ erstatning av eldre fly. Med dette kommer SAS’ passasjerer til å kunne nyte den beste komfort i luften, sier Eric Schulz, Chief Commercial Officer i Airbus.

Airbus A320neo har 15-20% lavere drivstofforbruk per setekilometer, enn de fly som fases ut av trafikk. De klimapåvirkende utslippene minskes ytterligere gjennom anvendelse av biobrensel. SAS investerer allerede i dag i biodrivstoff, og har arbeidet allerede i mange år for å stimulere til økt produksjon av denne typen drivstoff.

De siste årenes investeringer i tilbudet til kundene, samt effektiviseringer i virksomheten, har bidratt til SAS’ forbedrete økonomiske lønnsomhet, og dermed gjort det mulig å gjennomføre dagens ordre. SAS jobber nå med effektiviseringer på 3 milliarder SEK frem til 2020. Selv etter 2020 må SAS fortsette å effektivisere virksomheten, og gjennom fornyelsen av flyflåten, og innføringen av en enhetsflåte kan SAS ytterligere effektivisere den operative plattformen.  

En moderne og effektiv enhetsflåte

SAS har allerede 17 Airbus A320neo i trafikk fra den forrige ordren på 30 Airbus A320neo. Dagens bestilling gjør at SAS kommer til å ha minst 80 A320neo i trafikk i løpet av 2023. Ordren på 50 Airbus A320neo er delt i to deler. De første 15 nye Airbus A320neo, med leveranse fra våren 2019 til 2021, er sikret gjennom intensjonsavtaler med leasing-givere. De resterende 35 Airbus A320neo kommer til å leveres direkte fra direkte fra Airbus frem til 2023.

Flyordren inkluderer også opsjoner på ytterligere fem Airbus A320neo. Videre har SAS mulighet til å utøke antallet fly som kan leies fra leasing-selskap. Sammen med de eksisterende flyene, skaper det en fleksibilitet for tilvekst ved de rette forutsetninger.

Flyene kommer til å finansieres gjennom en kombinasjon av finans-leaser, sale/leaseback, samt egengenerert cashflow. Samtlige fly kommer til å være utrustet med høyhastighets-WiFi, og SAS’ nye, populære kabininteriør.


SAS har siden 2012 jobbet med å harmonisere og forenkle flyflåten. I dag har SAS to flytyper i trafikk innen Europa, sammenlignet med seks forskjellige i 2012. I takt med leveransene av de nye Airbus A320neo kommer SAS til å fase ut Boeing 737 og eksisterende Airbus A320 fly. I samband med dette forenkles SAS flyflåte ytterligere til en enhetsflåte bestående av Airbusfly på både kort-, mellom- og langdistanseruter. Det kommer til å gi økt fleksibilitet og gir ytterligere forenklinger og effektiviseringer i produksjonen.

Som helhet gir denne flyordren SAS en svært konkurransekraftig flyflåte med tanke på miljøpåvirkning, kundekomfort og kostnadseffektivitet.

Listeprisen på de 35 Airbus A320neo-flyene, inklusive motorer som bestilles fra Airbus, er på nesten 4 milliarder USD, før de rabatter som er gitt i forhandlingene mellom SAS og Airbus. De ytterligere 15 Airbus A320neo leies av leasing-selskap. Bestillingen til Airbus gjøres av SAS’ heleide datterselskap Gorm Asset Management Ltd.

SAS har enda ikke valgt hvilken motor som skal benyttes på flyene.

For ytterligere informasjon, kontakt SAS pressevakt: 47 64 81 88 00

Latest news