Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018/2019

January 30, 2020 08:00

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2018 – oktober 2019, lagts fram och godkänts.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations.

SAS styrelse föreslår till årsstämman 2020 att utdelning till SAS AB:s stamaktieägare ej lämnas för räkenskapsåret 2018/2019. I övrigt innehåller inte års- och hållbarhetsredovisningen någon ny väsentlig information, som inte tidigare har offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké eller via separata pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 08.00 CET.

Latest news

Latest news