Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Torbjørn Wist lämnar rollen som CFO på SAS AB (publ)

March 30, 2020 08:00
Regulatory information

SAS AB (publ) (SAS) meddelar idag att Torbjørn Wist kommer att lämna rollen som CFO under September 2020 för att bli ny CFO på Wallenius Wilhelmsen. SAS har inlett processen med att utse hans efterträdare och Torbjørn kommer att fortsätta sin nuvarande roll till under uppsägningstiden, eller till dess en efterträdare är utsedd.

- Jag vill tacka Torbjørn för hans insatser under de senaste åren. Jag beklagar att Torbjørn nu valt att lämna men förstår och respekterar hans beslut. Vi påbörjar omgående en process för att finna hans efterträdare, säger Rickard Gustafson, vd SAS.

- Detta har inte varit ett enkelt beslut med tanke på den nuvarande marknadsoron, men är ett resultat av en process som började långt innan Covid-19 blev en global fråga. Låt det inte råda något tvivel om att min enda prioritering under de kommande månaderna är att säkerställa SAS fortsatta roll som leverantör av samhällskritisk infrastruktur i Skandinavien, säger Torbjørn Wist.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour: +46 8 797 2944

Michel Fischier. VP Investor Relations. +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 08.00 CET.

Downloads

Latest news