Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

HUVUDÄGARNA, DEN DANSKA OCH SVENSKA STATEN, ÖVERENS OM STÖDJA SAS ATT FÅ TILLGÅNG TILL EN KREDITRAM UPPGÅENDE TILL 3,0 MILJARDER SEK

May 26, 2021 17:30
Regulatory information

Den pågående covid-19 pandemin har lett till att efterfrågan på flygresor legat på låga nivåer under en längre tid. Marknadsförhållandena gör det också svårt att förutspå hur efterfrågan kommer att utvecklas inför den viktiga sommarsäsongen, då kunder i hög grad väljer att boka sina biljetter med kort framförhållning.

Rådande osäkerhet gör att tillgång till likviditet är avgörande för alla flygbolag. SAS har därför säkrat att det finns stöd hos huvudägarna, den danska och svenska staten, för  att få tillgång till en kreditram uppgående till totalt 3,0 miljarder SEK. Kreditramen, som måste utformas i enlighet med EU’s statsstödsregler, är till för att skapa en likviditetsbuffert och ska ses som ett komplement till SAS pågående aktiviteter med kostnadsbesparingar och andra likviditetsstärkande åtgärder.

För mer information, kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 26 maj 2021 kl. 17:30 CEST.

Downloads

Latest news