Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – juli 2021

August 6, 2021 11:00
Regulatory information

Ökat resande under sommaren resulterar i över en miljon passagerare i juli. 

Juli var en månad med ökat antal resenärer. Mer än en miljon passagerare valde att flyga med SAS, vilket är en ökning med nästan 70 % jämfört med juni. Kapaciteten höjdes under månaden med ökad frekvens och destinationer. Kabinfaktorn var på 60 %, vilket är den högsta siffran sedan februari 2020. 

”Vi ser att siffrorna förbättras gradvis vilket är glädjande. Samtidigt är vi naturligtvis försiktiga eftersom det fortfarande finns ett stort antal osäkerheter framför oss.  Återstående reserestriktioner påverkar fortfarande passagerarna och vi gör allt vad vi kan, för att ge våra kunder en smidig reseupplevelse. SAS erbjuder flexibla biljetter och ombokningsmöjligheter. Vi tillhandahåller även digitala verktyg som hjälper våra passagerare att följa uppdateringar av restriktionerna, för att göra det enklare att resa,” säger Anko van der Werff, vd och koncernchef på SAS. 

SAS reguljärtrafik   Jul21   Förändring1   Nov20-Jul21   Förändring1  
ASK, säteskilometer (milj.)   2 300   75.8%   10 012   -46,1%  
RPK, passagerarkilometer (milj.)   1 370   107,1%   3 956   -66,3%  
Kabinfaktor   59,6%   +9,0 pp   39,5%   -23,7 pp  
Antal passagerare (000)   1 023   46,3%   3 891   -62,7% 
Geografisk utveckling, reguljärtrafik    Jul21       vs   Jul20   Nov20-Jul21 vs   Nov19- Jul20  
   RPK   ASK   RPK   ASK  
Interkontinentalt   471,3%   160,1%   -86,3%   -49,8%  
Europa/Intraskand   145,3%   104,3%   -63,3%   -55,3%  
Inrikes   10,7%   -2,8%   -41,9%   -22,7% 
SAS chartertrafik   Jul21   Förändring1   Nov20-Jul21   Förändring 
ASK, säteskilometer (milj.)   157   790,8%   215   -75,2%  
RPK, passagerarkilometer (milj.)   134   831,3%   157   -79,2%  
Kabinfaktor   85,6%   +3,7 pp   73,1%   -13,9 pp  
Antal passagerare (000)   56   882,7%   64   -74,1% 
SAS total trafik (reguljär och charter)   Jul21   Förändring1   Nov20-Jul21   Förändring1  
ASK, säteskilometer (milj.)   2 457   85,3%   10 227   -47,4%  
RPK, passagerarkilometer (milj.)   1 504   122,5%   4 113   -67,1%  
Kabinfaktor   61,2%   +10,2 pp   40,2%   -24,1 pp  
Antal passagerare (000)   1 079   53,0%   3 955   -63,0% 

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter 

 

Preliminär yield och PASK   

Jul21   Förändring   Valutajusterad  
förändring  
Passageraryield, SEK   0,87   -21,3%   -21,4%  
PASK, SEK   0,52   -7,2%   -7,4%  
           
         Jun21  
Punktlighet (ankomst 15 minuter)         84,0%  
Regularitet         98,2%  
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader         -63,8%  
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer         -13,0%  
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp         56% 

Definitioner: 
RPK – Passagerarkilometer 
ASK – Säteskilometer 
Kabinfaktor – RPK/ASK 
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter. 
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter. 
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader 
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) 

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

SAS pressjour, +46 8 797 29 44 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. 
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 6 augusti 2021 kl. 11.00 CEST. 

Latest news