Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – januari 2022

February 7, 2022 11:00
Regulatory information

Återhämtningen saktades ner av omikron i januari

I januari reste 760 000 passagerare med SAS, en ökning med 170 % jämfört med samma månad förra året. SAS kapacitet ökade också med cirka 170 % jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med förra månaden minskade det totala antalet passagerare med knappt 25 % och kapaciteten minskade med knappt 10 %. Kabinfaktorn för januari var 49 %, en förbättring med 19 procentenheter jämfört med januari förra året.                  

"Det är ingen överraskning att omikron hade inverkan på efterfrågan under månaden, med ytterligare reserestriktioner som infördes på våra huvudmarknader. Övergripande påverkades all verksamhet negativt av ökade sjuktal. Generellt sett är vintern lågsäsong inom flygbranschen och osäkerheten kring pandemins utveckling kvarstår och SAS måste fortsatt kunna anpassa sig till förändringar i efterfrågan. På längre sikt ser vi däremot att efterfrågan på resor ökar i takt med att restriktionerna lättar”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS reguljärtrafik Jan22 Förändring1 Nov21-Jan22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 063 157,6% 6 745 145,4%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 982 309,8% 3 712 361,5%
Kabinfaktor 47,6% 17,7pp 55,0%  25,8 pp
Antal passagerare (000) 724 158,5% 3 010 201,5%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Jan22       vs    Jan21 Nov21-Jan22 vs Nov20- Jan21
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 944,5% 207,6% 989,0% 179,2%
Europa/Intraskand 361,6% 262,4% 497,2% 292,5%
Inrikes 84,0% 35,7% 102,4% 23,4%
SAS chartertrafik Jan22 Förändring1 Nov21-Jan22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 151 2 088,6% 327 1 492,0%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 103 3 723,5% 241 2 975,5%
Kabinfaktor 68,0% 29,1 pp 73,6% 35,5 pp
Antal passagerare (000) 34 4 704,1% 72 3 200,8%
SAS total trafik (reguljär och charter) Jan22 Förändring1 Nov21-Jan22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 214 174,1% 7 072 155,4%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 085 347,7% 3 953 386,8%
Kabinfaktor 49,0% 19,0 pp 55,9% 26,6 pp
Antal passagerare (000) 758 169,9% 3 082 208,0%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p p = procentenheter

Preliminär yield och PASK Jan22 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 0,85 -29,1% -27,4%
PASK, SEK 0,40 12,8% 15,5%
Jan22
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 75,2%
Regularitet 97,1%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 35,2%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -8,9%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 42,8%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                    

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 7 februari 2022 kl. 11.00 CET.

Latest news