Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Q2 2024: Växande antal passagerare och stark biljettförsäljning men valuta skapar motvind

May 30, 2024 08:00
Regulatory information

SAS summerar ännu ett kvartal med hög aktivitet, där vi såg ökade passagerarvolymer, stark biljettförsäljning och nya milstolpar i våra rekonstruktions­förfaranden. Jag är också nöjd med den väsentliga förbättringen av produktionen under andra kvartalet, med hög regularitet och punktlighet.

FEBRUARI 2024 – APRIL 2024

 • Intäkter: 9 994 (8 955) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT): -1 521 (-986) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -3 070 (-1 414) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -3 060 (-1 561) MSEK
 • Periodens resultat: -2 904 (-1 525) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,40 (-0,21) SEK

NOVEMBER 2023 – APRIL 2024

 • Intäkter: 18 919 (16 851) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT): - 2 687 (-3 620) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -4 138 (-3 863) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -4 090 (-4 012) MSEK
 • Periodens resultat: - 4 357 (-4 234) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,60 (-0,58) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 5 februari gav SAS in en andra reviderad chapter 11-plan och ett s.k. disclosure statement till den amerikanska domstolen.
 • Den 19 mars godkände den amerikanska domstolen SAS chapter 11-plan.
 • Den 27 mars ansökte SAS AB, det noterade moderbolaget för SAS-koncernen, om företagsrekonstruktion i Sverige. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar påverkas inte och SAS tillhandahåller sina tjänster till kunderna som vanligt under denna process.
 • Den 29 april undertecknade SAS och SkyTeam ett alliansavtal som innebär att SAS kommer att ansluta sig till SkyTeam den 1 september 2024.
   

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Den 21 maj signerade SAS och Apollo ett nytt treårigt avtal värt 4,5 miljarder SEK, som innebär att SAS mellan sommaren 2025och sommaren 2027 förblir huvudpartner för Apollos charterresor från Skandinavien.

PROGNOSER

 • SAS avser att avsluta rekonstruktions­processerna i Sverige och i USA samt fullgöra samtliga kvarvarande villkor för transaktionen så snart det är möjligt. SAS målsättning är att detta ska ske under sommaren 2024 men denna tidsram kan komma att ändras.
 • Delårsrapporten innehåller finansiella prognoser på sidan 9.

Vi går nu in i sommarsäsongen med över 130 destinationer i fler än 40 länder i Europa, Nordamerika och Asien. I maj signerade SAS också ett nytt treårigt kontrakt med Apollo värt 4,5 miljarder SEK, som innebär att SAS från sommaren 2025 till och med sommaren 2027 förblir huvudpartner för Apollos charterflygningar från Skandinavien. Vi har börjat förbereda oss för den kommande vintersäsongen. Vi ser att allt fler européer reser till norra Skandinavien under vintersäsongen och vi utökar vårt nätverk med nya direktlinjer till Tromsö, Kiruna, Rovaniemi och Scandinavian Mountains Airport Sälen-Trysil. Utöver det utökar SAS antalet linjer till soliga vinterdestinationer, samt till USA och till europeiska skidorter.

Antalet passagerare som reste med SAS under första halvåret ökade till 10,6 miljoner, en ökning med 7,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den ökade efterfrågan från passagerarna ledde till att våra rörelseintäkter ökade med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år och landade på 18,9 miljarder SEK för första halvåret. Biljettförsäljningen var stark under första halvåret och vi hade ett stabilt kassaflöde från den löpande verksamheten. Kostnadsbesparingar är fortsatt en viktig prioritet i verksamheten och vi gör framsteg med att nå våra kostnadsbesparingsmål i SAS FORWARD-planen. Rörelseresultatet slutade på -2,7 miljarder SEK för det första halvåret, en förbättring om 933 miljoner SEK jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat före skatt (EBT) försämrades dock till -4,1 miljarder SEK men rensat för valutakurseffekter förbättrades EBT med nästan 600 miljoner SEK.

SAS offentliggjorde nyligen att vi kommer att gå med i SkyTeam den 1 september 2024. Vi är glada över att ha nått denna viktiga milstolpe i SAS övergång till en ny allians. SAS kunder och EuroBonus-medlemmarna kommer att kunna njuta av nya destinationer och förmåner som en del av SkyTeam-alliansen. Det här är början på en spännande framtid för både kunder, partners och medarbetare.

SAS strävar efter att vara en drivkraft inom hållbart flyg, och vi är oerhört stolta över att återigen ha röstats fram som det mest hållbara flygbolaget av svenska och danska konsumenter, enligt den omfattande varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index (SBI). SBI är Europas största fristående varumärkesstudie som mäter konsumenternas uppfattning om varumärken baserat på upplevt resultat avseende FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Vi gör stabila framsteg med rekonstruktions­förfarandet och med att nå de övergripande målen för SAS FORWARD. Den amerikanska domstolen godkände under kvartalet SAS chapter 11-plan och vi ansökte även om företagsrekonstruktion för SAS AB i Sverige. Det innebär att vi har uppnått en viktig milstolpe i vår transformationsplan. Vi ser fram emot att gå ur processen som ett konkurrenskraftigt och ekonomiskt starkare flygbolag med en stabil struktur av eget kapital. Det återstår fortfarande mycket arbete, men det här är ett stort steg framåt för att förverkliga SAS potential att fortsätta ligga i framkant av flygindustrin under många år framöver.

Som alltid ser vi fram emot att välkomna våra kunder ombord.

Anko van der Werff
VD & koncernchef
Stockholm den 30 maj 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 709 977 070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Latest news