Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Valberedningen inför årsstämman 2010

Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten,
  • Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten,
  • Knut Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, f��r norska staten,
  • Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse,
  • Karsten Biltoft för Danmarks Nationalbank
  • Anders Rydin för SEB Fonder.

De aktieägare i SAS AB som är registrerade i företagets aktiebok hos VPC AB kan lämna förslag till valberedningen på följande adress:

  • SAS AB:s Valberedning
  • c/o General Counsel Corporate Legal Affairs / STODL
  • S-195 87 Stockholm, Sverige

Vid årsstämman den 31 mars 2009 antogs följande instruktion för valberedningen.

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here