Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS accelererar sin omfattande transformationsplan

SAS gör framsteg med SAS FORWARD, den omfattande transformationsplan som bolaget lanserat för att kunna fortsätta vara en konkurrenskraftig aktör i den globala flygbranschen.

Den 5 juli 2022 inledde SAS en domstolsprocess i USA genom en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande. Denna process kommer att ge SAS juridiska verktyg för att stärka vår finansiella ställning och att accelerera vårt arbete med viktiga delar av SAS FORWARD, samtidigt som vi tillåts att fortsätta bedriva verksamheten i vårt flygbolag. 

Chapter 11-processen är en juridisk process som utförs under tillsyn av det amerikanska federala domstolssystemet och som ett flertal stora internationella flygbolag baserade utanför USA har haft framgång med under åren för att minska sina kostnader och genomföra finansiella rekonstruktioner.

Information om utskick avseende tidsfrist för att lämna in underlag för fordran i SAS chapter 11-process

SAS har skickat ut en underrättelse med information om tidsfrist för att lämna in underlag för fordran i SAS chapter 11-process. Att du mottar denna underrättelse betyder INTE att

du har en fordran, eller att SAS eller den amerikanska konkursdomstolen anser att du har en fordran på SAS. Om du inte anser att du har en utestående fordran på SAS för perioden fram till den 5 juli 2022, behöver du inte vidta några åtgärder med anledning av denna underrättelse. Mer information finns tillgänglig på länken.

Verksamheten fortsätter som vanligt

SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar påverkas inte av chapter 11-ansökan och SAS kommer att fortsätta tillhandahålla den service som kunderna är vana vid. Det är viktigt att påpeka att vi förväntar oss att ha tillräcklig likviditet för att stödja verksamheten och uppfylla våra fortsatta affärsförpliktelser. SAS har säkrat 700 miljoner USD i Debtor-in-Possession (DIP)-finansiering vilken ger SAS en stark finansiell ställning för att stödja den löpande verksamheten genom vår rekonstruktionsprocess i USA. 

För kunder:

  • Dina nuvarande bokningar gäller fortfarande och du kommer att bli meddelad som vanligt om förändringar i våra schemalagda flygavgångar.
  • Du kan fortsätta att boka flyg online på sas.se eller via SAS mobilapp utan avbrott. Bokningar, kundservice och alla andra tjänster och system för våra kunder kommer att fortsätta att fungera som vanligt.
  • Du kan fortsätta att använda biljetter, rabattkoder och presentkort som köpts innan SAS inledde denna process.
  • Vi kommer att fortsätta att uppfylla åtaganden gällande EuroBonus-programmets tjänster och förmåner, och du kommer att kunna fortsätta att samla och lösa in poäng som har tjänats in genom EuroBonus för att köpa biljetter med SAS under denna process.
  • Vi kommer att fortsätta att göra återbetalningar och uppfylla åtaganden gällande resekuponger och betalningar eller krediter hänförliga till bagage eller serviceanspråk i enlighet med våra nuvarande riktlinjer.

För leverantörer/ affärspartners:

  • Vi kommer att fullt ut betala leverantörer under gällande villkor för varor och tjänster som levereras på eller efter datumet för ansökan om chapter 11.

  • Vi är beroende av våra leverantörers och affärspartners samarbete så att vi kan fortsätta driva verksamheten och bli framgångsrika tillsammans.

För anställda:

  • Du kommer att fortsätta erhålla lön och förmåner som vanligt.

  • Chapter 11-processen har ingen påverkan på dina dagliga arbetsuppgifte

Pressmeddelanden

Information för intressenter

Kundinformation

Kundbrev

FAQ för kunder

Information till leverantörer/affärspartners

Brev till leverantörer/affärspartners

FAQ för leverantörer/affärspartners

Infographics

Översikt av SAS-processen

Om den amerikanska chapter 11-processen

Information för företagskunder

Brev till företagskunder

FAQ för företagskunder

Ytterligare information

Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (Internationellt), eller via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

Kontaktuppgifter

Investor Relations:

SAS Investor Relations Team
+46 70 997 7070

Medier:

SAS Press Office
+46 8 797 2944